Dane do logowania:

1. Konto Administrator

   nazwa użytkownika: admin
   hasło: demoadminjns

2. Konto Użytkownik

   nazwa użytkownika: uzytkownik
   hasło: demouzytkownik

 
EGroupware
Username: 
Password: